Authorการประชุมสามัญประจำปี 2526 ของชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (2526 : นครปฐม)
Titleวิชาการกับการพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ; รายงานการประชุม ... ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 11 - 13 พ.ย. 2526
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาล แห่งประเทศไทย, 2527
Descript 73 หน้า

อ้อย -- รายงานการประชุม อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย -- รายงานการประชุม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476641 ก485วDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476641 ก485วDISCARD