Authorจิราภรณ์ สุขุมาวาสี
Titleการสำรวจและศึกษาความต้องการงานวิจัยอุตสาหกรรมหมัก / โดย จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, ศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา, อำพล เอื้ออารี
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2528
Descript 63 หน้า

CONTENT

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กลูโคส -- ซีอิ๊ว -- น้ำส้มสายชู -- แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


อุตสาหกรรมหมัก สินค้าเข้าและสินค้าออก -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47663 จ535กCHECK SHELVES