Titleเศรษฐกิจการประมงทะเล / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2526
Descript 50 หน้า

ประมงทะเล สัตว์น้ำ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4763922 ศ854ศCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4763922 ศ854ศDISCARD