Titleรายงานผลการศึกษาวิจัย การผลิตและการตลาดนมสด / ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรม กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2521
Descript 81 หน้า : แผนภูมิ

นมสด -- วิจัย โคนม -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476371 ศ57รCHECK SHELVES