Titleรายงานการสำรวจอุตสาหกรรมเครื่องมือและเครื่องจักรกลใช้ในการเกษตร ภาค 1 รถแทรคเตอร์และรถไถนา / หน่วยการอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2522
Descript 82 หน้า : ภาพประกอบ

แทรกเตอร์ รถไถนา เครื่องจักรกลการเกษตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476252 ธ152รCHECK SHELVES