Titleค่าใช้จ่ายและการลงทุนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน : รายงานผลการวิจัย / นงราม เศรษฐพานิช ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2528
Descript 238 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47378 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)4338.47378|bร451CHECK SHELVES