Titleรายงานการสำรวจอุตสาหกรรมหนักในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง / โดย ไพฑูรย์ ตันฆศิริ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
Descript 62 หน้า

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.45 ร451DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.45 ร451CHECK SHELVES