Titleรายงานเชิงวิเคราะห์ การศึกษาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทเรื่อง ดีบุก / แผนกวิจัยและวางแผน ฝ่ายวิชาการ หอการค้าไทย
Imprint กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย, 2526
Descript 26 หน้า : แผนภูมิ

ดีบุก ดีบุก -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.27453 ห372รCHECK SHELVES