Titleสัมมนาการปรับปรุงและการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของประเทศไทย 28-29 มิถุนายน 2526 / ดำเนินงานโดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2526
Descript 209 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

อุตสาหกรรมกล้วยไม้ กล้วยไม้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17593415 ส615CHECK SHELVES