Authorสุขใจ ธำรงธัญลักษณ์
Titleวิถีทางการส่งออก ผลไม้สด ปี 2525/26 และแนวโน้ม ปี 2526/27 / สุขใจ ธำรงธัญลักษณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 17 หน้า : แผนภูมิ

ผลไม้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.174 ส743วDISCARD