Titleรายงานการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2521
Descript 70 หน้า : แผนภูมิ

มันสำปะหลัง -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17368 ศ57รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17368 ศ57รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17368 ศ57รCHECK SHELVES