Titleรายงานการสำรวจ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภาคเหนือ / หน่วยวิชาการ สาขาภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2526
Descript 24 หน้า

มันสำปะหลัง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17368 ธ152รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17368 ธ152รCHECK SHELVES