Titleรายงานเชิงวิเคราะห์ การศึกษาสินค้าเกษตรเฉพาะประเภทเรื่อง อ้อย / แผนกวิจัยและวางแผน ฝ่ายวิชาการ หอการค้าไทย
Imprint กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย, 2525
Descript 36 หน้า : แผนภูมิ

อ้อย อ้อย -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17361 ท372รCHECK SHELVES