Titleรายงานผลการศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์ฝ้าย / กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint [กรุงเทพฯ] : กรม, 2520
Descript 51 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

ฝ้าย -- วิจัย ฝ้าย -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17351072 ศ57รDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17351072 ศ57รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17351072 ศ57รCHECK SHELVES