Titleแผนและงบประมาณการประกอบธุรกิจฟาร์มของเกษตรกรตัวอย่าง บ้านคลองทราย ต. โนนหมากเค็ง อ. วัฒนานคร จ. ปราจีนบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี / โดย สนาน เจริญพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยระบบพัฒนาไร่นา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2526
Descript 118 หน้า

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี การจัดการฟาร์ม บ้านคลองทราย (ปราจีนบุรี) -- ภาวะเศรษฐกิจ ปราจีนบุรี -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.16 ผ933CHECK SHELVES