Titleต้นทุนการผลิตอ้อย / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2523-
Descript เล่ม

อ้อย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13361 ศ854ตท 2522-23CHECK SHELVES