Titleประมวลคำปราศรัยของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสครบรอบปีแห่งการปฏิวัติ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการคลังและการภาษีอากร). กฎหมายการคลัง / โดย พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับด้านรายรับ (โดยย่อ)
Imprint พระนคร : กรมสรรพากร, 2504
Descript 29, 14, 166, 3 หน้า ; 26 ซม

วิวัฒนไชย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 2442-2503 ภาษี การคลัง -- ไทย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)336.2 ส17ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)336.2 ส17ปCHECK SHELVES
Arts Library : StackHJ1453 ป171CHECK SHELVES