Authorสิริ เปรมจิตต์
Titleการต่อต้านคอมมิวนิสต์จักรวรรดินิยมแผนใหม่ / สิริ เปรมจิตต์. การแทรกซึมของศาสนาใหม่ (ลัทธิคอมมิวนิสต์) / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช. ความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของประชาชนในดินแดน จีนคอมมิวนิสต์ / โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. ความขัดแย้งระหว่างโซเวียตกับจีนคอมมิวนิสต์ โดย พล.ต.ท. จำรัส มัณฑุกานนท์
Imprint [ม.ป.ท.] : บุญส่งการพิมพ์, 2506
Descript 217 หน้า

คอมมิวนิสต์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)335.4 ส37กCHECK SHELVES