Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด (กรณีตัวอย่างจังหวัดสงขลา)
Imprint พระนคร : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 124 หน้า ; 29 ซม

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)334.683 ก522CHECK SHELVES