Titleความสามารถของพื้นที่ในด้านการรับประชากร; รายงานข้อเสนอแนะเบื้องต้นเกี่ยวกับลู่ทางการจัดที่ดินเพื่อรับการขยายตัวของประชากรในบริเวณนิคมฯ สงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย / โดย จันทบูรณ์ สุทธิ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยชาวเขา, 2519
Descript 55 หน้า

นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ชาวเขา -- การสงเคราะห์ ที่ดิน -- การสำรวจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.73 ค181CHECK SHELVES