Authorปุณณะ สุทธิประภา
Titleการปฏิรูปที่ดิน / ปุณณะ สุทธิประภา
Imprint [ม.ป.ท.] : ศูนย์การพิมพ์, 2514
Descript 221 หน้า

CONTENT

การปฏิรูปที่ดิน / โดย ศักดิ์ ไทยวัฒน์ -- ปฏิรูปแผ่นดินของเรา / โดย ไชยยงค์ ชูชาติ -- จักรพรรดิ์แห่งอิหร่าน / โดย อารี อิทธิเกษม -- บทบาทของการปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาเกษตรกรรม / โดย อำนวย ชุมสมุทร


ที่ดิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.335 ป44กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.335 ป44กCHECK SHELVES
Economics Library333.708 ป244กCHECK SHELVES
Economics Library333.708 ป244กCHECK SHELVES