Authorสุรักษ์ บุนนาค
Titleการเงินและการธนาคาร / (โดย) สุรักษ์ บุนนาค (และ) วณี ฉ่อยเกียรติกุล
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 251 หน้า

การเงิน ธนาคารและการธนาคาร สถาบันการเงิน