Authorอนันต์ พยัคฆันตร
Titleการป้องกันการทุจริตและการดำเนินงานสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ / อนันต์ พยัคฆันตร
Imprint [กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517]
Descript 306 หน้า

โรงรับจำนำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.34 อ151กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332.34 อ151กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332.34 อ151กCHECK SHELVES