Authorวาสนา สิงหโกวินท์
Titleการจัดการธนาคารพาณิชย์ / โดย วาสนา สิงหโกวินท์
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 253 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม

ธนาคารพาณิชย์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.12 ว491กDUE 31-08-21
Central Library : Stack (Contact Staff)332.12 ว491กCHECK SHELVES
Economics Library332.1 ว26กCHECK SHELVES