Authorรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์
Title2527 ปีแห่งประวัติศาสตร์การเงินเมืองไทย / รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์
Imprint กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, [2528]
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 309 หน้ : ภาพประกอบ ; 27 ซม

การเงิน -- ไทย ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.09593 ร352สCHECK SHELVES