Authorอำนาจ สุริยาศศิน
Titleธุรกิจและการขาย / อำนาจ สุริยาศศิน, สุจิตร ยุกตะเวทย์, อัจฉรา สังข์สุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2529
Descript 171 หน้า ; 23 ซม

ธุรกิจ ธนาคารและการธนาคาร การขาย การค้า การเงิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332 อ215ธ 2529CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332 อ215ธ 2529CHECK SHELVES
Chula Business School Library650 อ686ธCHECK SHELVES