Authorวันเพ็ญ สุรฤกษ์
Titleการผลิตและการจ้างงานนอกการเกษตรในชนบทภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตัวอย่าง : จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดสุโขทัย / วันเพ็ญ สุรฤกษ์
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [25--]
Descript 131 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ

แรงงานในเกษตรกรรม แรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ) เกษตรกรรม -- กำแพงเพชร เกษตรกรรม -- สุโขทัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.7663 ว435กCHECK SHELVES