Titleรายงานผลการสำรวจ ภาวะการลงทุนและสินเชื่อของชาวไร่อ้อยในปี 2524 เขตภาคกลางและภาคตะวันออก / หน่วยการอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2525
Descript 54 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ

ชาวไร่อ้อย -- วิจัย ชาวไร่อ้อย -- แง่เศรษฐกิจ การลงทุน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.763 ธ152รCHECK SHELVES