Titleรายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ในเขตจังหวัดสงขลา / กองความมั่นคงแห่งสังคม กรมประชาสงเคราะห์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2525
Descript 85 หน้า

ค่าจ้าง -- วิจัย ลูกจ้าง -- วิจัย แรงงาน -- ไทย -- สถิติ สวัสดิการลูกจ้าง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 ร451 สขCHECK SHELVES