Titleรายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา / กองความมั่นคงแห่งชาติ กรมประชาสงเคราะห์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2527
Descript 110 หน้า

ค่าจ้าง -- วิจัย ลูกจ้าง -- วิจัย สวัสดิการลูกจ้าง แรงงาน -- ไทย -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 ร451 นมDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 ร451 นมDISCARD