Titleรายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / กองความมั่นคงแห่งสังคม กรมประชาสงเคราะห์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2525
Descript 105 หน้า

ค่าจ้าง -- วิจัย ลูกจ้าง -- วิจัย แรงงาน -- ไทย -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 ร451 ชมDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 ร451 ชมDISCARD