Titleรายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ในเขตจังหวัดขอนแก่น / กองความมั่นคงแห่งสังคม กรมประชาสงเคราะห์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2526
Descript 106 หน้า

ค่าจ้าง -- วินัย ลูกจ้าง -- วิจัย แรงงาน -- ไทย -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 ร451 ข.กDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 ร451 ข.กDISCARD