Titleรายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี / กรมประชาสงเคราะห์
Imprint พระนคร : กรม, 2514
Descript 64 หน้า

ค่าจ้าง -- วิจัย แรงงาน -- ไทย -- สถิติ ลูกจ้าง -- วิจัย สวัสดิการลูกจ้าง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 รข451DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 รข451DISCARD