Authorชำนาญ ประทุมสินธุ์
Titleเอกสารข่าวสารอาชีพเพื่อการพัฒนาอาชีพเยาวชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ / โดย ชำนาญ ประทุมรัตน์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2528
Descript 288 หน้า ; 26 ซม

อาชีพ การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย (ภาคใต้) บุคคลดีเด่น เยาวชน ไทย -- อาชีพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.125 ช533อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.125 ช533อCHECK SHELVES