Authorการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (2523 : กาญจนบุรี)
Titleการจัดการศึกษาอบรมแรงงาน : การประชุม ... / จัดโดย มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท, 9-14 พฤษภาคม 2523
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2523
Descript 85 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 28 ซม

แรงงาน -- การฝึกอบรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.01 ก485กCHECK SHELVES