Authorเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์
Titleการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม / เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2514
Descript 50 หน้า : ภาพประกอบ

การพัฒนาประเทศ นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ถ57กCHECK SHELVES