Authorชลาลัย จิวาศักดิ์อภิมาศ
Titleการเปลี่ยนแปลงของราคาต่อการกระจายรายได้ของครัวเรือนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ / ชลาลัย จิวาศักดิ์อภิมาศ
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2523
Descript 38 หน้า

การกระจายรายได้ ดัชนีราคา ค่าใช้จ่ายในครอบครัว -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ช244กCHECK SHELVES