Authorการสัมมนาและประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (ครั้งที่ 3 : 2529 : ขอนแก่น)
Titleโครงสร้างเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การสัมมนา ... 24-26 ม.ค. 2529
Imprint [ม.ป.ท. : กรอ., 2529]
Descript [143] หน้า ; 18x26 ซม

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่งน้ำ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ เมือง -- การเจริญเติบโต

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ก525คCHECK SHELVES