Authorเอกจิต วงศ์ศุภชาติกุล
Titleทฤษฎีแหล่งที่ตั้งกับแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาค / เอกจิต วงศ์ศุภชาติกุล
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523
Descript 73 หน้า : แผนภูมิ

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9 อ872ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9 อ872ทCHECK SHELVES
Economics Library330.9 อ51ทCHECK SHELVES
Economics Library330.9 อ51ทCHECK SHELVES
Economics Library330.9 อ51ทCHECK SHELVES