Authorเมธาธิบดี, พระยา, 2422-2499
Titleใจความในวิชาคหกัมม์ / พระยาเมธาธิบดี, ผู้เรียบเรียง
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 68 หน้า

SUMMARY

ใจความในวิชาคหกัมม์นี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าวิชาคหกัมม์คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร (วิชาคหกัมม์ที่กล่าวในที่นี้คือ วิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) ในปัจจุบัน) เป็นการอธิบายความรู้พื้นฐานในวิชานี้อย่างง่าย ๆ นับแต่ที่มาของคำว่า คหกัมม์ การผลิต การค้า การเงิน การธนาคาร การกู้ยืม ดอกเบี้ย สิ่งที่ทำให้ราคาสูงต่ำ และปัญหาต่าง ๆ


CONTENT

วิชาคหกัมม์คืออะไร -- การทำทรัพย์ -- การแลกทรัพย์ -- การเฉลี่ยทรัพย์ -- การใช้ทรัพย์


เศรษฐศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS