Titleอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร / ธนาคารแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2517
Descript 142 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

งาน -- บันทึกบางเรื่องของคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร -- สุนทรพจน์ บทความ และคำบรรยาย -- นโยบายการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศ -- การก่อตั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย -- กรรมการบริหารธนาคารโลก -- เศรษฐกิจประเทศไทย (2507) -- การเงินและการธนาคาร -- การร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


สุภาพ ยศสุนทร คุณหญิง ธนาคารพัฒนาเอเชีย เศรษฐศาสตร์ -- รวมเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานศพ การเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330 ธ152อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330 ธ152อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330 ธ152อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330 ธ152อCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[FU] 2517-0035LIB USE ONLY