Titleรายงานคณะผู้แทนหน่วยรัฐสภาไทยในการประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 45 ณ กรุงเทพฯ
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2500
Descript 110 หน้า

รัฐสภา -- รายงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)328.06 ร26LIB USE ONLY