Titleรายงานคณะผู้แทนหน่วยรัฐสภาไทย ในการประชุมสหภาพรัฐสภา ณ กรุงริโอ เดอ จเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2501
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]
Descript 77 หน้า : ภาพประกอบ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)327 ร26CHECK SHELVES