Authorการประชุมทางวิชาการเรื่อง ไทยกับปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน (2522 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
Titleการประชุมทางวิชาการเรื่อง ไทยกับปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน ณ ห้องประชุมใต้พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง 22-23 กุมภาพันธ์ 2522 / จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2523
Descript 362 หน้า

ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม ผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีน ไทย -- การเข้าเมืองและการออก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)325.259709593 ก475กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)325.259709593 ก475กCHECK SHELVES
Political Science Library325.21 กLOST AND PAID
Political Science Library325.21 กMISSING
Political Science Library325.21 กCHECK SHELVES