Authorไพฑูรย์ ดัสเซ่
Titleปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย : เอกภาพกับคอมมิวนิสต์ / ไพฑูรย์ ดัสเซ่
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
Descript 223 หน้า

CONTENT

ชาวเวียตนามอพยพ -- ชาวเขา -- สงครามภาคเหนือ -- ชาวไทยมุสลิม -- การขอแยกดินแดน


ชนกลุ่มน้อย -- ไทย คอมมิวนิสต์ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)323.1593 พ94ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)323.1593 พ94ปCHECK SHELVES
Political Science Library323.1 พปCHECK SHELVES
Political Science Library323.1 พปCHECK SHELVES
Political Science Library323.1 พปCHECK SHELVES