Authorจำลอง ทองดี
Titleแผ่นดินประเทศมอญ / จำลอง ทองดี
Imprint กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 275 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม

CONTENT

มอญ-ในความทรงจำของชาวโลก -- ความสัมพันธ์ระหว่างมอญกับไทยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ -- เรื่องของเพลงชื่อ "มอญร้องไห้" -- กองกำลังกู้แผ่นดินมอญ -- เส้นทางเดินใหม่ของมอญ -- มหาวิทยาลัยแห่งชาติมอญ ฯลฯ


มอญ -- ประวัติศาสตร์ พม่า -- ประวัติศาสตร์ ชาวเวียดนาม -- ไทย มอญ -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)323.11959 จ377ผCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)323.11959 จ377ผCHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS485.B85 จ227ผCHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS485.B85 จ227ผCHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS485.B85 จ227ผCHECK SHELVES