Authorขจัดภัย บุรุษพัฒน์
Titleชนกลุ่มน้อยในไทยกับความมั่นคงของชาติ / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, c2526
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 315 หน้า

ชนกลุ่มน้อย ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา ชาวจีน -- ไทย ชาวเขา ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย ผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)323.1 ข121ช 2526CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)323.1 ข121ช 2526CHECK SHELVES
Communication Arts Library323.1 ข12ชCHECK SHELVES
Political Science Library323.1593 ข137ช 2526CHECK SHELVES
Political Science Library323.1593 ข137ช 2526CHECK SHELVES
Political Science Library323.1593 ข137ช 2526CHECK SHELVES
Political Science Library323.1593 ข137ช 2526CHECK SHELVES
Population Information Centerย.37/ขชLIB USE ONLY