Authorวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505
Titleจิตวิทยาการเมือง / หลวงวิจิตรวาทการ
Imprint พระนคร : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2493
Descript 291 หน้า

ประชาธิปไตย จิตวิทยาการเมือง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)321.8 ว32จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)321.8 ว32จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)321.8 ว32จCHECK SHELVES
Arts Library : StackJA74.5 ว232จCHECK SHELVES