Authorอมรดรุณารักษ์, จมื่น
Titleดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช) เรียบเรียงตามมติคณะกรรมการสัมมนาเรื่องดุสิตธานี
Imprint พระนคร : หอสมุดแห่งชาติ, 2513
Descript ก-ฏ, 334 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

SUMMARY

เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเมือง"ดุสิตธานี"และกิจกรรมที่ดำเนินไปภายในเมือง "ดุสิตธานี"


CONTENT

เรื่องของเมืองดุสิตธานี -- เรื่องของเจ้าคุณอนุชิตชาญชัย (พงศ์ สวัสดิ์-ชูโต) -- การปกครองฝ่ายรัฐบาล -- แผนที่ดุสิตธานี -- ชื่อบ้านในอำเภอเขาหลวง -- ชื่อบ้านในอำเภอบึงพระราม -- ชื่อบ้านในอำเภอดอนพระราม -- ชื่อบ้านในอำเภอดุสิต -- ชื่อบ้านในอำเภอปากน้ำ -- ชื่อบ้านคหบดี -- อาคารพาณิชย์ -- ชื่อบ้านท่านราม ณ กรุงเทพ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) -- บาญชีสำมะโนครัวทวยนาครในตำบลดุสิต -- สรุปสำมะโนครัวตำบลดุสิต -- สมัยที่ 1 เมืองมัง สมัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ -- สมัยที่ 2 นคราภิบาล (Municipality) สมัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ -- สมัยที่ 3 ดุสิตธานี (การปกครองแบบสภา) สมัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ -- พระราชปรารถนา 5 ประการของร.6 -- บันทึกรายวันของม.ล.ปิ่น มาลากุล ปี 2461 -- บันทึกรายวันของม.ล.ปิ่น มาลากุล เรื่องเมืองดุสิตธานี -- ที่ประทับริมอ่างหยก -- ลักษณะของดุสิตธานี -- การจัดบริเวณบ้าน -- ชื่อถนนของดุสิตธานี -- ชื่อเรือนจำ -- ชื่อสวนหลวง -- ชื่อกองดับเพลิง -- เรื่องภาพของดุสิตธานี -- ชื่อประตูน้ำ -- ชื่อโรงเรียน -- ชื่อวัด -- ชื่อสะพาน -- ชื่อโรงพยาบาล --ชื่อแม่น้ำ ลำคลอง ลำธาร และน้ำตก -- ชื่อพระราชวังและพระที่นั่งต่างๆ -- นามพระทวาร -- นามป้อมปราการ -- โรงทหาร -- นามเกาะ -- นามเขา -- นามอนุสาวรีย์ -- นามภัตตาคาร -- นามโรงละครและภาพยนตร์ -- ที่ทำการหนังสือพิมพ์ -- ธนาคาร โรงอาบน้ำร้อน ตลาดของสด -- วิถีของการเมือง -- เลือกตั้งนคราภิบาลประเดิมครั้งที่ 1 ได้แก่พระยาสุจริตธำรง (โถ สุจริตกุล) -- พระราชทานธรรมนูญลักษณะปกครอง -- เลือกตั้งนคราภิบาลครั้งที่ 2 ได้แก่พระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล. ฟื้น พึ่งบุญ) -- พระราชกำหนดเพิ่มเติมและแก้ไขธรรมนูญครั้งที่ 1 -- เลือกตั้งเชษฐบุรุษครั้งที่ 1 -- เลือกตั้งนคราภิบาลครั้งที่ 3 ได้แก่พระยาอนิรุทธเทวา -- ท่านราม ณ กรุงเทพ ขอลาออกจากหน้าที่สภาเลขาธิการ -- พระราชบัญญัติให้แก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญครั้งที่ 2 -- พระราชดำรัสเปิดศาลารัฐมณฑลดุสิต -- เลือกตั้งเชษฐบุรุษครั้งที่ 2 -- เลือกตั้งนคราภิบาลครั้งที่ 4 ได้แก่ นายขัน หุ้มแพร (ตี๋ ภัทรเสวี) -- บัญชีรายชื่อเลือกตั้งตามอักขรานุกรม -- เลือกตั้งเชษฐบุรุษครั้งที่ 3 -- ประกาศแก้ไขการปกครอง


มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468 ประชาธิปไตย -- ไทย ดุสิตธานี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)321.07 อ16ดCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)321.07 อ16ดCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)321.07 อ16ดCHECK SHELVES
Arts LibraryDS583 อ16ดCHECK SHELVES
Arts LibraryDS583 อ16ดCHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 อ16ดSTAFF ONLY
Political Science Library354.593 จดCHECK SHELVES
Political Science Library354.593 จดCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0850 2513LIB USE ONLY