Authorฟอง สิทธิธรรม
Titleประวัติดร.ซุนยัดเซ็น กับความเรียง ลัทธิกู้ชาติ หรือ ซานหมินจู่อี้ / ฟอง สิทธิธรรม
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์, 2490
Descript [23], 304 หน้า

ซุนยัดเซ็น

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 320.951 ฟ19ปLIB USE ONLY